Welkom op onze website!

Holtan Foundation 

Holtan is een stichting die de leefomstandigheden van mensen in Tanzania wil bevorderen. Tanzania heeft meer dan 55 miljoen inwoners waarvan 60 procent van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Het land heeft vaak te kampen met extreme droogte en hevige overstromingen. Hierdoor gaan oogsten vaak verloren wat weer resulteert in een voedseltekort. Er is een hoog sterftecijfer onder jonge kinderen. Malaria en het aidsvirus zijn hier de voornaamste redenen voor. Het ontbreekt de bevolking aan de middelen om een betere toekomst op te bouwen.

De Holtan Foundation helpt op vele manieren om een verschil te maken.

  • Stimuleren van onderwijs
  • Sponsoring van diverse projecten
  • Hulp bij het starten van een eigen bedrijfje
  • Voorzien in eerste levensbehoefte